tDCS يکي از روش هاي غيرتهاجمي (يعني چيزي وارد بدن نمي شود) تحريک مغز است که با استفاده از جريان الکتريکي ضعيف و پيوسته اثر خود را به جا مي گذارد. اين جريان الکتريکي پيوسته تحريک پذيري نوروني را در نواحي خاص مغز افزايش يا کاهش مي دهد. اين تغيير در تحريک پذيري نوروني به تغيير در عملکرد مغز منجر مي شود و امروزه کاربرد گسترده اي در اختلالات نورولوژيکي و روانپزشکي پيدا کرده است. سابقه کاربرد اين روش درماني حدوداً به 100 سال قبل باز مي گردد. 

 

 

 

شروع به کار تیم پژوهشی موسسه باهدف اجرای طرح های پژوهشی درحوزه های مختلف علوم رفتاری ،حمایت وپشتیبانی از پایان نامه های دانشگاهی به ویژه درمقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد ودکتری وهمکاری باسازمان ها ونهادها وشرکت های دولتی وخصوصی درزمینه انجام پژوهش های مختلف ومتناسب با نیازآن ها.

 

 

 

برگزاری 2کارگاه آموزشی دو روزه دربهمن ماه 92،(کارگاه ACT وکارگاه بازی درمانی ) ، برای اولین بار دراستان یزد
بادعوت از مدرسین برجسته کشوری (خانم دکترمس چی – آقای دکتر محسن اصغری نکاح)
برگزاری همایش بزرگ خانواده وکودکان ADHD(بیش فعال) در اسفند ماه 92.

 برگزاری جلسه هم اندیشی باحضور اعضاء بخش های مختلف موسسه باهدف تعامل وهماهنگی اعضاءبرای اجرایی نمودن طرح ها وبرنامه های بخش های مختلف موسسه(بخش های یازده گانه)تاپایان سال92 درروزهای پنج شنبه وجمعه 19 و20 دیماه 92 در محل دفتر موسسه .

captcha
عضویت در خبرنامه