مشاوران و درمانگران مرکز

بخش دوره ها، کارگاه ها و همایش ها

 اعضاء گروه  :

     

بخش پژوهش

اعضاء گروه  : 

 
       
       
       

بخش آموزش ویژه

 اعضاء گروه  :

     

بخش اختلالات یادگیری

 اعضاء گروه  :

     

بخش گفتاردرمانی

 اعضاء گروه  :

     

بخش بازی درمانی

اعضاء گروه  :

   

بخش روان سنجی

اعضاء گروه  :

   

بخش مشاوره و روان درمانی

 اعضاء گروه  :

   
       

بخش نوروساینس(نوروفیدبک ،بیوفیدبک،Tdcs و...)

 اعضاء گروه  :

         
captcha
عضویت در خبرنامه