-      توسعه وتقویت فرهنگ تحقیق وپژوهش درجامعه وبه ویژه درحوزه مشاوره وروانشناسی وتشویق متخصصان این حوزه به پژوهش

-      مشاوره ومجری طرح های پژوهشی وپایان نامه های دانشجویی

-      برگزاری دوره ها وکارگاه های مختلف درحوزه پژوهش

-      تهیه واستخراج مقاله ازپایان نامه ورساله،ترجمه وویراستاری مقاله، گرفتن پذیرش وچاپ مقالات علمی پژوهشی وISI در مجلات وژورنال های داخلی وخارجی

-      تهیه وتوزیع بسته ها، نرم افزارها ومحصولات پژوهشی

 

captcha
عضویت در خبرنامه