مدرسین دوره های آموزشی :     دکتر سید حسین رضوی ، دکتر نسترن احمدی،دکتر مهدی خان آبادی،

                                             دکتر محمد رضا آسایش، فاطمه قیصری، نیلوفر احمدی، طاهره حصیب، مسعودصدیقی، 

                                             طاهره علیپور، حمیده فهیمی، شکوفه دادفرنیا

زمان برگزاری هر دوره آموزشی:    بعد از تکمیل ظرفیت دوره ثبت نامی و بصورت ادواری 

مکان برگزاری :                          موسسه روانشناختی امید فردا واقع در خیابان کاشانی، رو به روی بیمارستان بهمن،

                                              کوچه خورشید تابان، تلفن : 6288068 ، کد پستی: 89167868665

 ظرفیت هر دوره آموزشی:           15 نفر 

هزینه هر دوره آموزشی  :          150,000  ریال (90 دقیقه)

عناوین دوره های آموزشی :        تربیت فرزند
            
                                  شیوه های فرزندپروری 
            
                                  والدین موثر
             
                                 رضایت زناشویی
                               
               پرورش هوش هیجانی وهوش اخلاقی کودکان ونوجوانان
                                   
           مهارت های زناشویی
                    
                          تربیت مادران حرفه ای و موثر
                     
                         زوجین وهمسران خوشبخت 
                     
                         شادی ونشاط در خانواده
                       
                       روش های پرورش استعداد وخلاقیت کودکان ونوجوانان
                      
                        ازدواج موفق وروش های صحیح انتخاب همسر
                 
                             آشنایی بامشکلات رفتاری کودکان وروش های پیشگیری ودرمان آن ها
                
                              آموزش روش های مسوولیت پذیری وانضباط درکودکان
               
                              روش های برخورد با کودکان بیش فعال(ADHD)
                 
                             کودکان دارای اختلالات یادگیری
                     
                         آموزش روش های ارتباطی ، حل تعارض به زوجین
                
                              پیشگیری از طلاق وسازگاری پس از طلاق
               
                               روش های صحیح مطالعه ویادگیری دروس
               
                               روش های برنامه ریزی درسی وکنکور
                  
                            روش ها وتکنیک های تست زنی کنکور
              
                                اصول ومراحل انتخاب رشته کنکور سراسری
     
                                          مهارت های زندگی

 

                                             

 
     

 

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ وﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي 36288069 و 36288068 و ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه 09384391486 ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

 

captcha
عضویت در خبرنامه